KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2017 - 2018

Thứ năm - 30/11/2017 14:30
PHÒNG GD&ĐT DẦU TIẾNG
TRƯỜNG MẦM NON THANH AN


Số: 30 /KH-MNTA
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

Thanh an, ngày  4  tháng 10  năm  2017

   
   
   KẾ HOẠCH NĂM HỌC
        Năm học: 2017-2018
       
Căn cứ công văn số 1543/SGDĐT-GDMN ngày 01/9/2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Mầm non năm học 2017-2018;
Căn cứ vào công văn số:155/PGDĐT-MN ngày 13 tháng 9 năm 2017 của Phòng GD&ĐT huyện Dầu Tiếng về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục mầm non năm học 2017-2018;
Căn cứ vào kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2016-2017 ;
Căn cứ vào điều kiện và tình hình thực tế tại địa phương. Nay trường Mầm non Thanh An xây dựng kế hoạch  thực hiện nhiệm vụ  năm học 2017-2018 cụ thể như sau:
I. NHIỆM VỤ CHUNG
1. Tăng cường nề nếp, dân chủ, kỷ cương trong các cơ sở GDMN. Thực hiện nghiêm túc các giải pháp đảm bảo an toàn tuyệt đối về thể chất và tinh thần cho trẻ trong cơ sở GDMN.
2. Thực hiện có chất lượng Chương trình GDMN sau chỉnh sửa theo Thông tư 28/2016/TT-BGDĐT; đổi mới hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ theo quan điểm giáo dục “Lấy trẻ làm trung tâm”; quan tâm trẻ có hoàn cảnh khó khăn, trẻ khuyết tật học hòa nhập. Quản lý chặt chẽ bữa ăn bán trú cho trẻ. Tăng cường tư vấn, hướng dẫn, hỗ trợ nhóm trẻ gia đình trong xã thực hiện nghiêm túc Chương trình GDMN.
3. Củng cố,  duy trì và  nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi (PCGDMNTNT) bền vững, chuẩn bị tích cực các điều kiện tiến tới phổ cập giáo dục mầm non trẻ 4 tuổi.
4. Tiếp tục đổi mới công tác quản lý GDMN theo hướng phân cấp quản lý, phát huy mạnh mẽ cơ chế phối hợp giữa các cấp, các ngành, nâng cao hiệu quả công tác tham mưu; tăng cường tính năng động, sáng tạo, tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ được phân công theo cấp quản lý. Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên đẩy mạnh công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ và công tác bồi dưỡng giáo viên, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện.
5. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt đầy đủ các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, Chính phủ và của Bộ GD&ĐT về đổi mới và phát triển GDMN.

II. NHIỆM VỤ CỤ THỂ VÀ CÁC GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM
1. Thực hiện có hiệu quả chương trình hành động và các phong trào thi đua
- Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập, làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị. Chương trình hành động số 81-CTHĐ/TU ngày 03/04/2014 của Tỉnh Ủy Bình Dương, Kế hoạch số 85/KH/HU ngày 10/7/2014 của Huyện Dầu Tiếng  thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, Chính phủ và của Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND tỉnh Bình Dương về chính sách phát triển Giáo dục Mầm non.
- Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện nội dung các phong trào thi đua của ngành phù hợp với thực tế của đơn vị, địa phương cụ thể:“Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”, “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học, sáng tạo”, “Trách nhiệm, năng động, sáng tạo” để giữ vững nề nếp, kỷ cương và chất lượng giáo dục ở các cơ sở giáo dục Mầm non.
- Xây dựng trường học xanh-sạch-đẹp-an toàn-thân thiện, giáo dục trẻ có ý thức giữ gìn trườnglớp. Tạo cảnh quan sư phạm, môi trường trong và ngoài nhóm lớp đẹp hấp dẫn . Tăng cường kiểm tra nề nếp, kỷ cương trong đơn vị, nâng cao đạo đức nghề nghiệp của đội ngũ giáo viên trong chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ.  Xây dựng thông điệp hành động  trong cơ sở GDMN “Mỗi ngày đến trường là một niềm vui”; “Ngôi trường thân yêu mái nhà của bé”; “Cháu chăm ngoan cô hạnh phúc:…. thực hiện nghiêm túc đạo đức tác phong nhà giáo trong giao tiếp, ứng xử với trẻ, với phụ huynh với đồng nghiệp. Tận tâm, tận tụy với công việc, yêu thương, tôn trọng và công bằng với trẻ, luôn xử lý nghiêm đối với các biểu hiện vi phạm pháp luật, vi phạm đạo đức nhà giáo trong cơ sở GDMN.
* Biện pháp
- Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập, làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cụ thể hóa cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học, sáng tạo” tập trung vào việc thực hiện tốt các quy định đạo đức nhà giáo, coi trọng việc tu dưỡng phẩm chất lối sống bằng nội dung và việc làm cụ thể nơi làm việc, nơi cư trú.
- Tiếp tục thực hiện sáng tạo, nâng cao chất lượng các nội dung của phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” chú trọng các hoạt động: Nhà trường chủ động phối hợp với gia đình và cộng đồng cùng tham gia giáo dục đạo đức và kỹ năng sống cho trẻ.
- Tổ chức cho trẻ Khối lá được nghe hát bài hát Quốc ca Việt Nam vào sáng thứ hai.
- Phối hợp tốt với công đoàn, chi đoàn trong đơn vị cải tạo xây dựng vườn hoa, vườn  rau công đoàn, vườn rau của bé.
- Thực hiện tập thể lao động vệ sinh, giữ gìn môi trường xanh sạch đẹp trong nhà trường  2 tuần/1 lần vào chiều thứ sáu.
- Tiếp tục tổ chức cho trẻ thực hiện các kỹ năng sống cần thiết trong sinh hoạt như: kỹ năng tự phục vụ, kỹ năng tự bảo vệ an toàn cho bản thân, giữ gìn vệ sinh môi trường trong và ngoài nhóm lớp, biết nhường nhịn giúp đỡ lẫn nhau, tự tin trong giao tiếp, thân thiện với mọi người xung quanh, lễ phép….
- Tăng cường tổ chức hoạt động ngoài trời, hoạt động vui chơi có hiệu quả, chất lượng với các nội dung cho trẻ khám phá, trải nghiệm thực tiễn, chơi trò chơi  vận động, trò chơi dân gian, hát dân ca.
* Chỉ tiêu phấn đấu
- 100% nhóm lớp xây dựng thông điệp nội dung có liên quan đến trẻ, cô, trường lớp…
- 100% nhóm lớp đạt từ loại tốt trở lên về “Lớp học thân thiện, học sinh tích cực”; “ Lớp học an toàn”.
- Đơn vị phấn đấu đạt loại tốt “Trường học thân thiện, học sinh tích cực” ; “Trường học an toàn phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ”  vào cuối năm học.
- Khối lá chọn ít nhất 10 bé tham gia nét cọ tuổi thơ.
- Mỗi chủ đề 1 bộ đồ dùng/1 GV.
- Mỗi tháng có ít nhất 1 trò chơi  dân gian mới hoặc tự  sáng tác 1 bài hát, đồng dao, cao dao mới/Lớp.
- Mỗi tháng (hoặc mỗi chủ đề) có ít nhất 3- 5 sản phẩm tạo hình của trẻ/Lớp có chất lượng, để thực hiện  tuyên truyền tại bảng tin nhà trường. (Không tín SP cuối chủ đề)
2. Phát triển mạng lưới trường, lớp; tăng tỷ lệ huy động trẻ
- Tăng cường thực hiện các giải pháp phát triển mạng lưới trường lớp trong đơn vị theo văn bản hợp nhất số 04/2015/BGDĐT Ban hành Điều lệ trường Mầm non; đẩy mạnh  thực hiện các giải pháp giải quyết vấn đề trường lớp mầm non ở các khu cụm  công nghiệp theo công văn số 2350/SGDĐT-GDMN ngày 17/12/2015. Tiếp tục phát triển quy mô mạng lưới trường, lớp phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ và tình hình thực tiễn của địa phương, đáp ứng nhu cầu gởi con em của các bậc phụ huynh.
- Tiếp tục khuyến khích phát triển giáo dục mầm non theo hướng xã hội hoá, tạo mọi điều kiện thuận lợi để GDMN ngoài công lập phát triển tư vấn, hướng dẫn, hổ trợ nhóm trẻ gia đình trong xã thực hiện nghiêm túc Chương trình GDMN, từng bước nâng cao chất lượng phát triển GDMN bền vững.
* Biện pháp
- Điều tra nắm chắc số lượng trẻ trong địa bàn ngay từ đầu năm học để có hướng phát triển nhóm lớp đáp ứng nhu cầu của phụ huynh gởi con em đến trường
- Tiếp tục tham mưu với ngành, chính quyền địa phương  tuyên truyền vận động trẻ từ 2-5 tuổi ra lớp.
- Tư vấn giúp đỡ nhóm trẻ gia đình “ Ngọc Hương” trong xã, hướng dẫn về hồ sơ sổ sách, chuyên môn, giúp nhóm phát triển và thực hiện đúng theo quy định. Có kế hoạch kiểm tra nhóm, thăm nhóm 1 tuần/ 1 lần.
* Chỉ tiêu phấn đấu:
- Số lượng: 259 trẻ/ 9 nhóm lớp. Tăng  2 trẻ so với năm trước.
+ Nhóm trẻ: 28/17 nữ /2 lớp
+ Khối mầm:  39/13 nữ /2 lớp
+ Khối chồi: 79/43 nữ /3 lớp
+ Khối Lá: 113/3 lớp
  - Tiếp tục duy trì chất lượng giữ vững danh hiệu trường Mầm non đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 theo Thông tư 02 quy định của Bộ GD&ĐT.
 • Phấn đấu tăng tỷ lệ huy động Nhà trẻ 22% trở lên (Tăng 2% so với năm trước).
 • Phấn đấu tăng tỷ lệ huy động trẻ 3-4 tuổi tăng 64% trở lên (Tăng 3% so với năm học trước)
            3. Củng cố, nâng cao chất lượng PCGDMNTNT
- Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị định số 20/1014 ngày 24/3/2014 của Chính phủ về Phổ cập chống mù chữ; Thông tư số 07/2016/TT-BGDĐT ngày 22/3/2016 của Bộ GDĐT quy định về Điều kiện bảo đảm và nội dung, quy trình, thủ tục kiểm tra công nhận đạt chuẩn PCGDMNTNT.
- Thực hiện nhiêm túc công tác phối hợp triển khai cập nhật xử lý số liệu, thực hiện báo cáo, khai thác dữ liệu PCGDMNTNT trên hệ thống thông tin điện tử quản lý phổ cập giáo dục, xóa mù chữ tại địa bàn một cách hiệu quả.
- Chủ động tham mưu chính quyền địa phương, phối hợp các ban ngành, các ấp có liên quan đến công tác điều tra, cập nhật số liệu để thực hiện tốt nhiệm vụ; kiểm tra, công nhận chất lượng PCGDMNTNT đạt hiệu quả thiết thực.
* Biện pháp
- Điều tra thăm nắm số lượng trẻ trong địa bàn đến trường học và đến các trường bạn các xã lân cận, tiếp tục vận động trẻ 5 tuổi đến trường .
 • 100% trẻ  được học bán trú.
 • Phấn đấu 100%  trẻ 5 tuổi  trong địa bàn ra lớp được đến trường MN, MG.
 • 98%- 100% trẻ năm tuổi trong địa bàn được đến trường và hoàn thành chương trình GDMN, đạt PCGDMNTNT, chuẩn bị tốt tâm lý bước vào lớp 1.
4. Nâng cao chất lượng hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ.
4.1. Đảm bảo an toàn tuyệt đối về thể chất và tinh thần cho trẻ.
-  Quán triệt, tuyên truyền CBGVNV và các bậc phụ huynh luôn nâng cao nhận thức, vai trò trách nhiệm trong công tác đảm bảo an toàn tuyệt đối về thể chất và tinh thần cho trẻ, luôn yêu thương chăm sóc trẻ, đối xử công bằng. Thường xuyên kiểm tra và sửa chữa kịp thời các đồ dùng đồ chơi, trang thiết bị phục vụ cho trẻ đảm bảo an toàn tuyệt đối, thực hiện đánh giá môi trường trong và bên ngoài các nhóm lớp định kỳ 2 lần/năm (vào tháng 12 và cuối năm học). Thực hiện nghiêm túc thường xuyên kiểm tra công tác tiếp phẩm  đầu vào hàng ngày, kịp thời phát hiện, có biện pháp khắc phục triệt để những yếu tố nguy cơ gây mất an toàn trong thời gian trẻ tham gia sinh hoạt tại các đơn vị theo Chỉ thị 505/CT-BGDĐT ngày 20/02/2017 về việc tăng cường các giải pháp đảm bảo an toàn trong các cơ sở giáo dục, Thông tư 13/2010/TT-BGDĐT ngày 15/4/2010 quy định về việc xây dựng trường học an toàn, phòng, chống tai nạn thương tích cho trẻ trong các cơ sở GDMN của Bộ GDĐT. Nhà trường thường xuyên kiểm tra và đánh giá đúng thực chất, chính xác các tiêu chí “Bảng kiểm” để có kế hoạch sửa chữa, nâng cấp, hoàn thiện từng bước môi trường chăm sóc nuôi dưỡng đảm bảo an toàn tuyệt đối, phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ một cách tốt nhất trong đơn vị, Công văn số 131/PGDĐT-MN ngày 09/9/2016 của Phòng GDĐT về việc tăng cường công tác đảm bảo an toàn toàn diện cho trẻ trong các cơ sở GDMN.
  * Biện pháp:
- Thành lập Ban chăm sóc sức khỏe trong nhà trường vào đầu năm học .
- Nhà bếp đảm bảo quy trình bếp một chiều phù hợp với bếp ăn tại đơn vị.
- Nhà vệ sinh  của trẻ phân biệt giới tính năm nữ, luôn khô ráo sạch sẽ
- Các thiết bị dây điện, các ổ điện…để xa tầm tay trẻ và đảm bảo an toàn.
- Các kệ góc đồ đùng đồ chơi bố trí sắp xếp ngăn nắp, gọn gàng, dễ lấy và dễ cất khi trẻ chơi xong.
   * Chỉ tiêu phấn đấu:
- 100% các nhóm lớp đăng ký lớp học thân thiện , xanh, sạch, đẹp, an toàn. Cuối năm xếp loại khá trở lên.
- 100% GV biết bảo quản và sử dụng ĐDĐC trang thiết bị hiệu quả, an toàn.
- 100% các cháu đảm bảo an toàn về tinh thần và thể chất.
- 100% lôùp vaän ñoäng phuï huynh taëng chaäu hoa caây kieång xaây döïng goùc thieân nhieân cuûa lôùp. Baûo ñaûm xanh töôi ñöôïc chaêm soùc haèng ngaøy. Thöïc hieän vöôøn rau trong tröôøng, cho treû quan saùt.
- 100% lôùp ñaûm baûo xanh–saïch– ñeïp- thân thin vaø thöïc hieän veä sinh, saép xeáp boá trí phoøng hoïc theo chuû ñ, haøng thaùng đảm bo an toaøn tuyt  cho tr.
4.2. Nâng cao chất lượng công tác nuôi dưỡng và chăm sóc sức khoẻ
- Kiểm tra và quản lý chặt chẽ chất lượng bữa ăn của trẻ tại đơn vị, thực hiện nghiêm túc việc xây dựng thực đơn đa dạng đầy đủ 8 nhóm thực phẩm, đảm bảo bữa ăn, khẩu phần ăn phối hợp cân đối giữa đạm động vật và đạm thực vật, dầu thực vật và mỡ động vật. Duy trì và phát huy tốt chế độ và các quy định về dinh dưỡng đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng theo quy định tại Thông tư 28/2016/TT-BGDĐT ngày 30/12/2016 của Bộ trưởng Bộ GDĐT về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Chương trình GDMN.  Thực hiện nghiêm túc công tác điều tra khẩu phần ăn của trẻ “ăn đúng, ăn đủ”  đảm bảo mức ăn là 22.000đ/1 trẻ/ngày với 2 bữa chính và 1 bữa phụ, nhu cầu năng lượng  tại cơ sở có tổ chức bữa ăn sáng: Nhà trẻ: 70-80% Kcal; Mẫu giáo: 60-70 % Kcal/ngày.
- Thực hiện nghiêm túc các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm trong các bếp ăn tại các cơ sở GDMN, chú trọng hoạt động của Ban chăm sóc sức khỏe đảm bảo hiệu quả, thiết thực, nghiêm túc thực hiện kiểm thực 3 bước và lưu mẫu thực phẩm đúng quy định, công khai chế độ ăn, định mức tiền ăn hàng ngày của trẻ kịp thời, rõ ràng, chính xác.
- Tổ chức cho trẻ ngủ mùng. Thường xuyên dọn dẹp vệ sinh trong, ngoài lớp sạch sẽ không để các vi khuẩn có cơ hội phát triển, tiềm ẩn gây dịch bệnh. Giữ gìn môi trường sinh hoạt, dụng cụ ăn uống, ĐDĐC của trẻ sạch sẽ để đề phòng một số bệnh xảy ra và dễ lây lan gây nguy hiểm đến sức khỏe và tính mạng của trẻ.
- Thực hiện tốt công tác y tế trường học theo Thông tư liên tịch số 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT ngày 12/5/2016 của Bộ Y tế và Bộ GDĐT quy định về công tác y tế trường học. Phối hợp chặt chẽ trạm Y tế thường xuyên triển khai thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống  dịch, đặc biệt là phòng bệnh sốt xuất huyết, bệnh tay-chân-miệng; tổ chức khám, kiểm tra sức khoẻ chuyên khoa đầu năm học (Tháng 9) theo quy định. Thiện cân-đo-theo dõi , đánh giá tình trạng dinh dưỡng bằng biểu đồ chấm đúng, chấm chính xác, kết quả thực chất
- Tham mưu và phối hợp chặt chẽ với TTYT huyện được cấp lại giấy chứng nhận đơn vị đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm giai đoạn 2017-2020.
- Tư vấn, hỗ trợ, về việc tổ chức khám sức khỏe, cân, đo, chấm biểu đồ của trẻ ở nhóm gia đình trên điạ bàn cùng thực hiện đúng theo quy định.
* Biện pháp thực hiện
- Phó hiệu trưởng phụ trách bán trú xây dựng kế hoạch chăm sóc nuôi dưỡng trẻ năm học 2017- 2018, đảm bảo năng lượng và các chất dinh dưỡng theo quy định phù hợp từng độ tuổi.
- Tăng cường công tác kiểm tra hàng  ngày vệ sinh môi trường trong và ngoài nhóm lớp bằng biên bản.
- Thực hiện chấm điểm các nhóm lớp: “Môi trường  thân thiện- học sinh tích cực” tháng 12 và cuối năm học, đánh giá xếp loại từ khá trở lên.
- Tiếp tục phối hợp y tế tham mưu UBND xã triển khai thực hiện Quyết định số 1340/QĐ-TTg ngày 08/7/2016 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Chương trình Sữa học đường cải thiện tình trạng dinh dưỡng góp phần nâng cao tầm vóc trẻ em mẫu giáo và tiểu học đến năm 2020, riêng năm học 2017-2018 đơn vị thực hiện tuyên truyền và phối hợp với phụ huynh tổ chức cho trẻ uống sữa hoặc ăn các loại thực phẩm chế biến từ sữa như: Sữa chua, Yaourt, Bánh Plan,…
* Chỉ tiêu
- 100% trẻ  tại trường được tổ chức ăn bán trú.
- 100% trẻ được khám kiểm tra sức khỏe đầu năm lần 1 (Tháng 9; khuyến khích khám lần 2 vào tháng 3 nếu có thể)
- 100% các nhóm lớp đăng ký phấn đấu giảm tỷ lệ trẻ SDD nhẹ cân dưới 4%; thể thấp còi dưới 5%, hạn chế tốc độ tăng cân trẻ thừa cân, béo phì.
- 100% các nhóm lớp thực hiện ngủ mùng.
4.3. Đổi mới hoạt động chăm sóc, giáo dục, nâng cao chất lượng thực hiện chương trình giáo dục mầm non.
- Quán triệt đến toàn thể CBGV nội dung sửa đổi, bổ sung của Chương trình GDMN, hỗ trợ giáo viên thực hiện tốt theo hướng phát triển Chương trình phù hợp với văn hóa, điều kiện của địa phương, của nhà trường và khả năng nhận thức của trẻ theo Thông tư 28, hỗ trợ tích cực đối với nhóm trẻ gia đình thực hiện nghiêm túc, nề nếp Chương trình khung, chế độ sinh hoạt của trẻ theo quy định. Chú trọng tích hợp hiệu quả các nội dung giáo dục kỹ năng sống, thái độ hành vi, thói quen tốt phù hợp với độ tuổi trong thực hiện, phát triển Chương trình.
- Đổi mới hình thức, vận dụng phương pháp sáng tạo trong tổ chức các hoạt động giáo dục, bố trí sắp xếp môi trường trong và ngoài lớp học đảm bảo có góc mở  tạo cơ hội cho trẻ tích cực khám phá, trải nghiệm, sáng tạo. Tổ chức tốt hoạt động ngoài trời cho trẻ được trải nghiệm khám phá về thế giới tự nhiên và các hoạt động xã hội, hoạt động vui chơi,
- Tổ chức các hoạt động ngày hội, ngày lễ trong đơn vị như: ngày hội khai trường của bé 5/9; tết trung thu của bé ngày 4/10/2017(15 Âl); Vui xuân ca khúc đồng dao; tổng kết năm học, lễ ra trường các bé lớp Lá, 1/6 …, qua đó phát triển ngôn ngữ, phát triển kỹ năng giao tiếp, hình thành kiến thức, kỹ năng phù hợp với nhận thức của trẻ theo quan điểm giáo dục “Lấy trẻ làm trung tâm” với phương châm “Học bằng chơi, chơi mà học” Xây dựng môi trường hoạt động giáo dục phù hợp và chú ý môi trường phát triển thể chất cho trẻ.
- Tiếp tục thực hiện nghiêm túc việc sử dụng Bộ chuẩn phát triển trẻ em 5 tuổi theo quy định tại Thông tư số 23/2010/TT-BGDĐT ngày 22/7/2010 của Bộ trưởng Bộ GDĐT, đảm bảo đúng mục đích đạt hiệu quả, chuẩn bị tâm thế tốt cho trẻ vào lớp 1.
* Biện pháp:
- Chuyên môn xây dựng kế hoạch giáo dục năm học 2017- 2018. Xây dựng kế hoạch chương trình sửa đổi bổ sung theo Thông tư 28. Nghiêm  cấm dạy trước chương trình lớp 1 ở đơn vị.
- Thực hiện xây dựng kế hoạch cụ thể phù hợp với trẻ, phù hợp tình hình thực tế tại đơn vị theo công văn số 08/PGDĐT ngày 14/3/2017 của Phòng GDĐT về việc triển khai chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” giai đoạn 2016-2020 trong cơ sở GDMN, tích cực chuẩn bị  các điều kiện tốt tham gia cuộc thi cấp tỉnh.
- Xây dựng môi trường hoạt động giáo dục phù hợp  và chú ý xây dựng môi trường  “Phát triển giáo dục thể chất  và thể thao trường học giai đoạn 2016- 2020, định hướng đến 2025” ban hành kèm theo Quyết định số 1076/QĐ-TTg ngày 17/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ, các cơ sở GDMN tiếp tục triển khai thực hiện chuyên đề “Nâng cao chất lượng giáo dục phát triển vận động cho trẻ”. Tận dụng và khai thác tài nguyên giáo dục trên Internet, trang Web mầm non …
- Thực hiện lồng ghép các nội dung giáo dục như: gíao dục an toàn giao thông; học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; giáo dục kỹ năng sống ; giáo dục bảo vệ môi trường; Sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả…
* Chỉ tiêu
- 100% trẻ trong đơn vị được thực hiện chương trình GDMN
- Lớp 5 tuổi đảm bảo tỷ lệ chuyên cần của trẻ đạt từ 96% trở lên. (tăng 1% so với năm trước)
- Mầm – Chồi đảm bảo tỷ lệ chuyên cần từ 94% trở lên. (tăng 1% so với năm trước)
 - Nhà trẻ tỷ lệ chuyên cần đạt từ 88- 90% trở lên. (tăng 2% so với năm trước)
- Tỷ lệ bé ngoan toàn trường đạt từ 94% trở lên. (tăng 1% so với năm trước)
- 100% các lớp thực hiện xây dựng tổ chức các hoạt động cho trẻ đảm bảo “lấy trẻ làm trung tâm”.
- Trẻ 5 tuổi tham gia Hội thi “Tiếng hát dân ca trò chơi dân gian cấp tỉnh” lần thứ 4.
- Tham gia hội thi “Xây dựng trường MN lấy trẻ làm trung tâm” do Sở GDĐT tổ chức.
4.4. Kiểm định chất lượng GDMN và xây dựng trường mầm non đạt chuẩn quốc gia.
- Duy trì và giữ vững danh hiệu trường MN đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 theo Thông tư 02 của Bộ GD&ĐT quy định.
- Tiếp tục đầu tư  nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ trong đơn vị. Tạo điều kiện thuận lợi cho GV tham gia các lớp nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.
- Hoàn tất cơ sở vật chất, các loại hồ sơ sổ sách trong đơn vị bố trí sắp xếp theo minh chứng 5 tiêu chuẩn. Phấn đấu đạt kiểm định chất lượng cấp độ 1 trở lên trong năm học 2017- 2018.
5. Cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, đồ dùng đồ chơi (TBDH-ĐDĐC)
- Tiếp tục tham mưu lãnh đạo đầu tư bổ sung thêm các ĐDĐC ngoài trời, phục vụ  cho các cháu vui chơi.
- Giám sát và kiểm tra thường xuyên các dụng cụ, đồ dùng đồ chơi, trang thiết bị trong đơn vị nhằm hạn chế khắc phục sửa chữa kịp thời tránh hư hỏng. Hàng năm thực hiện nghiêm túc sổ bàn giao tài sản giữa  BGH và GV, mua sắm, bổ sung tài liệu học liệu đảm bảo điều kiện thực hiện chương trình GDMN: không mua sắm chồng chéo, lãng phí kém hiệu quả.
-  Tăng cường chỉ đạo việc thường xuyên tự làm ĐDDH-ĐC, sử dụng đa dạng, hiệu quả, thiết thực trong các hoạt động giáo dục trẻ.
* Biện pháp:
- Tiếp tục rà soát, mua sắm ĐDĐC, thiết bị dạy học, ngân sách hoạt động chuyên môn. Đảm bảo số lượng, chất lượng, sử dụng có hiệu quả, luôn cân nhắc tránh trùng hợp, lãng phí.
- Nhà bếp: đảm bảo quy trình bếp 1 chiều phù hợp với thực tế tại đơn vị. Xử lý tốt và thường xuyên vệ sinh bếp, cống rãnh,…sử dụng tiết kiệm điện nước, phòng chống cháy nổ đảm bảo đúng quy định.
- Phòng vệ sinh của trẻ: đủ số lượng, an toàn, sạch sẽ, thoáng mát tạo mảng xanh, có phân chia ranh giới năm nữ.
- Phát huy phong trào tự làm ĐDDH- ĐC. Tháng 1 bộ/1GV.
- Bổ sung đồ dùng đồ chơi ngoài trời nhằm phát triển vận động cho trẻ từ nguyên liệu phế phẩm như: Vỏ xe đạp, xe máy làm sạch  trang trí thành những bánh xe quay, các hộp nhựa  làm thành bộ đi cà kheo hay các lon sữa to nhỏ tạo ra những chiếc xe đẩy cầm tay …
- Tiếp tục thực hiện kiểm tra việc ứng dụng phần mềm giáo dục Kidsmat- Happykids để nâng cao hiệu quả khai thác phần mềm ứng dụng thực tế tại đơn vị.
- Thực hiện ứng dụng phần mềm Nutrikids tính khẩu phần.
- CBGVNV trong đơn vị luôn phát huy hiệu quả các trang thiết bị được cấp, sử dụng hợp lý ứng dụng trong công tác thực hiện.
* Chỉ tiêu
- 100% CBGV biết bảo quản và sử dụng ĐDĐC trang thiết bị hiệu quả.
- 100% GV có khả năng và biết ứng dụng CNTT trong  thiết kế và tổ chức các hoạt động giáo dục góp phần đổi mới công tác quản lý giáo dục trẻ.
- 100%  các lớp tổ chức cho trẻ làm quen với phần mềm Kidsmat- Happykids.
- 100%  các máy tính trong đơn vị được kết nối mạng Internet.
    - 1 tháng 1 Khối đăng 1 bài thiết kế giáo án  trên Websiet nhà trường
- Tiếp tục lập dự toán bổ sung năm ngân sách 2017 và 2018 đầy đủ, kịp thời theo Quyết định số 49/2016/QĐ-UBND ngày 20/12/2016 của UBND tỉnh Bình Dương. Xây dựng bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ năm học 2017- 2018, đảm bảo chi hoạt động giảng dạy, học tập, nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ. Thực hiện nghiêm túc các khoản thu-chi trong năm học 2017- 2018 theo Công văn số 1209/SGDĐT-KHTC ngày 13/7/2017 của Sở GDĐT và công văn số 80/PGDĐT ngày 21/8/2017 của phòng GDĐT về việc thực hiện các khoản thu chi năm học 2017- 2018, đảm bảo sử dụng các khoản thu đúng mục đích, thực hiện đầy đủ, cụ thể kế hoạch thu- chi của từng khoản thu đến cha mẹ của trẻ đúng nguyên tắc.
6. Phát triển đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên mầm non.
- Xây dựng đội ngũ CBQL, giáo viên trong đơn vị đảm bảo chất lượng, đáp ứng yêu cầu đổi mới GDMN.
- Triển khai thực hiện tốt công tác Phổ cập GDMN cho trẻ 5 tuổi
- Tiếp tục bồi dưỡng đội ngũ kế cận quy hoạch dự nguồn CBQL trong đơn vị.
- Toàn thể CBGVNV trong đơn vị tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, phát huy kết quả cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là tấm gương tự học sáng tạo”.
- Triển khai và vận dụng có hiệu quả các văn bản quy định hiện hành.
* Biện pháp
- Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng tạo điều kiện cho GV hoàn thiện các tiêu chuẩn theo yêu cầu của hạng chức danh nghề nghiệp các cấp theo Thông tư 20/2017/TT-BGDĐT ngày 18/8/2017 của Bộ GDĐT quy định tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung, hình thức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp GVMN…
- Tiếp tục thực hiện tốt quy hoạch phát triển đội ngũ đáp ứng yêu cầu về số lượng, đảm bảo về chất lượng CBQL, GVMN.
- Bồi dưỡng giáo viên về đổi mới phương pháp, kỹ năng nghề nghiệp bằng nhiều hình thức nhằm thực hiện Chương trình GDMN sau chỉnh sửa theo Thông tư 28; triển khai các lớp bồi dưỡng thường xuyên về kỹ năng thực hành áp dụng các mô đun ưu tiên trong tổ chức các hoạt động chăm sóc, giáo dục và thực hiện chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” có chất lượng; tiếp tục tập huấn e-learning 10 mô đun nâng cao. Nghiêm túc thực hiện chế độ sinh hoạt hàng ngày của trẻ và chú trọng phát triển Chương trình GDMN.
+ Đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt tổ- khối chuyên môn trong  cơ sở GDMN bằng nhiều giải pháp tích cực như: Bồi dưỡng theo nhóm- tổ, với nội dung phù hợp điều kiện thực tế và năng lực của giáo viên, quan tâm phát triển năng lực từng cá nhân, khuyến khích khả năng sáng tạo, ứng dụng công nghệ thông tin, giảm tải tối đa hồ sơ sổ sách mang tính hình thức, tránh gây áp lực cho giáo viên.
        + Bồi dưỡng giao lưu giữa trường bạn, loại hình trường với nhau; chủ động, linh hoạt về thời gian, lựa chọn nội dung trọng tâm, phù hợp điều kiện thực tế và năng lực của giáo viên, quan tâm phát triển năng lực từng cá nhân, khuyến khích khả năng sáng tạo, ứng dụng công nghệ thông tin, giảm tải tối đa hồ sơ sổ sách mang tính hình thức, tránh gây áp lực cho giáo viên.
- Thực hiện đầy đủ chế độ chính sách đối với đội ngũ CBGVCVN theo quy định của TW và của tỉnh,  nhà trường luôn tích cực chăm lo thiết thực về đời sống vật chất và tinh thần , bảo vệ lợi ích chính  đáng của CBVC trong đơn vị.
- Tổ chức thực hiện tốt phương châm  “Tận tâm, tận tụy, tận lực, tấc cả vì học sinh thân yêu”,  xây dựng thông điệp  của trường “Mỗi ngày đến trường là một niềm vui”; “Ngôi trường thân yêu mái nhà của bé”…
* Chỉ tiêu phấn đấu
- 100% lớp MG 5 tuổi có trình độ trên chuẩn.
- 100% CBQL có trình độ trên chuẩn. Đã qua bồi dưỡng quản lý.
- 50% trở lên GV dạy giỏi cấp cơ sở.
  - 50% Cấp dưỡng tham gia cấp dưỡng giỏi cấp cơ sở. (3/6, do CD mới hợp đồng chưa đủ điều kiện tham gia).
- Phấn đấu tham gia GV giỏi “Võ Minh Đức”
- 100% GV thực hiện tốt về đạo đức, tác phong nhà giáo.
- Phấn đấu đạt 78.95% (15/19) GV có trình độ trên chuẩn. (Tăng 1 GV so với năm trước).
- 100% cấp dưỡng được bồi dưỡng nội dung đảm bảo VSATTP.
- 95.45% CBQL,GV hoàn thành chương trình BDTX (còn 4.55% do GV nghĩ hộ sản)
- 100% CBGV tham gia đầy đủ, đúng thành phần các lớp BDCM do Sở, Phòng GD tổ chức.
7. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý giáo dục
Đổi mới đánh giá chất lượng chăm sóc giáo dục và nuôi dưỡng trẻ, đổi mới mạnh mẽ cách đánh giá giáo viên theo hướng phát triển năng lực của từng cá nhân, tăng cường hướng dẫn, tư vấn thực hành kỹ năng nghề nghiệp trong đó tổ chức các hoạt động hoạt chăm sóc, giáo dục trẻ. Tăng cường quản lý các ở sở GDMN, nhóm trẻ gia đình ngoài công lập.
* Biện pháp
- Thống nhất quản lý hồ sơ trong nhà trường theo quy định Điều lệ trường mầm non. Tổ chức đổi mới hình thức họp chuyên môn; Hội đồng Sư phạm nhà trường, trên cơ sở bồi dưỡng, nhận xét đánh giá, thảo luận tìm ra nhiều giải pháp hữu hiệu cùng nhau tiến bộ.
- Phối hợp với chính quyền địa phương xã Thanh An kiểm tra, giám sát nhóm gia đình “Ngọc Hương” thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả các văn bản quy phạm pháp luật về GDMN.
- Thực hiện phương thức quản lý và phong cách quản lý gắn với việc xác định trách nhiệm và nâng cao vai trò người đứng đầu trong đơn vị.
- Tạo bầu không khí thân thiện trong nhà trường giữa BGH và GV; giữa GV với GV; giữa GV với trẻ.
- Tăng cường công tác kiểm tra chuyên đề, kiểm tra đột xuất các hoạt động của giáo viên, nhân viên trong nhà trường.
- Tư vấn, hướng dẫn kịp thời các giải pháp khắc phục hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của giáo viên.
- Phối hợp chặt chẽ, thống nhất các bộ phận trong đơn vị như: Công đoàn, đoàn thanh niên, tổ khối, trong quản lý chỉ đạo các hoạt động chăm sóc nuôi dưỡng và giáo dục trẻ giúp giáo viên, nhân viên, cấp dưỡng trong nhà trường làm việc có trách nhiệm- ý thức-tự nguyện tự giác, tránh đối phó.
- Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quy chế chuyên môn, thực hiện Chương trình và các quy định về GDMN. Đánh giá chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ cuối năm học.Thực hiện nghiêm túc đúng quy trình về đánh giá chuẩn Hiệu trưởng, phó Hiệu trưởng, chuẩn nghề nghiệp GVMN và theo Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09/5/2015 của Chính phủ về phân loại, đánh giá cán bộ, công chức, viên chức đảm bảo nghiêm túc, thực chất, hiệu quả, tránh tình trạng xuề xoà, cào bằng, chạy theo số lượng và thành tích.
- Thực hiện tốt việc ứng dụng CNTT trong quản lý, lưu trữ và sử dụng hồ sơ, sổ sách trong nhà trường, hồ sơ sổ sách chuyên môn đảm bảo đầy đủ, tinh gọn, khoa học, hiệu quả.
- Thực hiện nghiêm túc về quản lý tài chính, quy chế dân chủ, thực hiện 3 công khai theo Thông tư 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07/5/2009 của Bộ trưởng Bộ GDĐT trong các cơ sở GDMN.
- Phối hợp các bộ phận trong nhà trường thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm tra nội bộ theo kế hoạch nhà trường. Tăng cường kiểm tra thường xuyên và đột xuất nhằm hỗ trợ, hướng dẫn GV thực hiện tốt chuyên môn nghiệp vụ và phát triển kỹ năng nghề nghiệp.
* Biện pháp
- Tăng cường kiểm tra, đôn đốc thực hiện nghiêm túc các hoạt động của các nhóm lớp trong đơn vị.
- Tổ chức thực hiện 3 công khai: Công khai chất lượng chăm sóc- giáo dục trẻ, công khai các điều kiện CSVC- đội ngũ GV, Công khai tài chính.  4 kiểm tra là: Kiểm tra việc phân bổ sử dụng ngân sách Nhà nước, kiểm tra việc thu và sử dụng học phí trong nhà trường, kiểm tra các khoản đóng góp tự nguyện, kiểm tra thực hiện chương trình…
- Tổ chức kiểm tra các hoạt động thu – chi của nhà trường (hàng quý), và các hoạt động khác niêm yết văn phòng.
- Kiểm tra bếp ăn, quy trình sơ chế biến thức ăn cho trẻ đảm bảo thường xuyên
- Triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản quy phạm pháp luật về GDMN.
8. Đẩy mạnh công tác xã hội hóa GDMN
- Tiếp tục vận động, tuyên truyền các tổ chức, cá nhân, mạnh thường quân, huy động các nguồn lực quan tâm hỗ trợ cho nhà trường đầu tư phát triển GDMN , nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ.. .Đáp ứng nhu cầu phụ huynh gởi trẻ đến trường, thực hiện chăm lo hổ trợ đối với các em nghèo, có hoàn cảnh khó khăn tạo điều kiện cho các em đến trường.
9. Tăng cường công tác truyền thông về GDMN
- Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt sâu sắc đến CBGVCNV trong đơn vị về các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về đổi mới và phát tiển GDMN.
- Tăng cường phổ biến kiến thức nuôi dạy trẻ cho các bậc cha mẹ và cộng đồng bằng nhiều hình thức phù hợp với địa phương.
- Nhà trường thực hiện góc “Nêu gương” để biểu dương những tấm gương điển hình CBGVNV có thành tích trong chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ. “Tri ân” gương người tốt việc tốt đã cống hiến, hỗ trợ để phát triển GDMN cho nhà trường.
III.  CÔNG TÁC THI ĐUA
 • 79.41% (27/34)CBGVNV đạt LĐTT.
+ 14.81% (4/27) đạt CSTĐ
+ 48.15% (13/27)LĐTT huyện
+ 37.04(10/27) CNLĐTT.
 • Đơn vị đạt Công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ UBND tỉnh khen.
     -    Công đoàn vững mạnh xuất sắc: LĐLĐ huyện  khen.
                  + Tổ khối Lá – Mầm Đạt LĐTT: Huyện khen.
                  + Tổ khối Chồi – Nhà trẻ  Đạt LĐTT: huyện khen.
                  + Tổ Văn phòng Đạt LĐTT:  Huyện khen.    
                  + Tổ cấp dưỡng Đạt LĐTT:  Huyện khen.    
 • 100% CBGVCNV đạt gia đình văn hóa (trong đó có gia đình học tập)
 • Đơn vị đạt đơn vị văn hóa (trong đó có đơn vị học tập).
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 •  BGH phối hợp ban ngành đoàn thể nhà trường thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2017-2018.
 •  Quán triệt kế hoạch năm học để GV, NV nhận biết cụ thể hóa.
 •  Thường xuyên kiểm tra đánh giá mức độ thực hiện để có biện pháp chấn chỉnh kịp thời.
Trên đây là kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2017 - 2018 của đơn vị trường Mầm non Thanh An./.
 
Nơi nhận:
- Phòng GDMN;
- Website nhà trường;
- Lưu: VT.
HIỆU TRƯỞNG


 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Nhà trẻ

Sáng
 • Bún bò huế
 • Sữa Net sure Grow plus IQ
Trưa
 • Cơm trắng mềm
 • Canh: canh khoai mỡ, thịt heo, tôm khô
 • Mặn: Thịt gà kho cà rốt
Xế
 • Yaourt dâu
Chiều
 • Hủ tíu nam vang

Mẫu giáo

Sáng
 • Bún bò huế
 • Sữa Net sure Grow plus IQ
Trưa
 • Cơm trắng mềm
 • Canh: canh khoai mỡ, thịt heo, tôm khô
 • Mặn: Đùi gà ram mặn
Xế
 • Yaourt dâu
Chiều
 • Hủ tíu nam vang

Liên kết hữu ích

Trang thông tin điện tử huyện Dầu Tiếng
violympic
Bộ Giáo dục & Đào tạo

Điện thoại

 • Phòng tiếp đón
  ( 0274) 3584988
 • Phòng hiệu trưởng
  ( 0274) 3530126
 • Trường Mầm non Thanh An
  ( 0274) 3530126

Thư viện ảnh

Kho video

thuvienso

Thăm dò dư luận

Bạn quan tâm nhất điều gì khi con đến trường?

Thống kê

 • Đang truy cập10
 • Máy chủ tìm kiếm1
 • Khách viếng thăm9
 • Hôm nay224
 • Tháng hiện tại224
 • Tổng lượt truy cập313,891
Powered by NukeViet.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây